Topmenu

Anvendelse

Anvendelse

Hjemmesiden www.skabverden.dk består af film, artikler, links til mere viden og inspiration, fotos og opgaver. De handler om entreprenørskab og om internationalisering og henvender sig til

  • elever, der går i 7. – 10. kl.
  • elever, der går på en ungdomsuddannelse
  • dig som underviser, leder, vejleder og pædagogisk konsulent
  • virksomheder

Og som skal arbejde med entreprenørskab og internationalisering i undervisningen på forskellige planer. Det kan være i forbindelse med pædagogisk udvikling, undervisningsforløb, implementering af den internationale dimension, uddannelsesvejledning m.v.

Siden vil jævnligt blive opdateret med nyt og vi hører gerne fra dig, hvis du har gode ideer og historier til siden. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Du kan også bruge hjemmesiden til at få oplysninger om det at rejse og studere i udlandet. Og finde links til andre film, litteratur m.m. om entreprenørskab og internationalisering, som kan motivere og inspirere til nye veje at arbejde med emnerne på. På den måde er det hensigten med dette materiale at virke supplerende til andet materiale med samme overskrifter og indhold.

Besøg os på facebook Har en god ide, som du gerne vil dele med andre, vil du søge efter samarbejdspartnere eller bare dele viden, tips og andet med andre, så kan du gøre det på facebooksiden skabverden.dk

Tid og anvendelse

Hjemmesiden indeholder stof nok til års arbejde og studie. Og da den løbende vil blive opdateret og udbygget, er det ikke tanken, at materialet skal anvendes fra A-Z. Der er mange måder at anvende materialet på, og der kan ”plukkes” i film, tekster og opgaver. Hjemmesiden er relevant i undervisningsmæssige sammenhænge, såvel som i øvrig pædagogisk praksis og udvikling af læringsmiljøer.

Undervisningen

Undervisningen tilrettelægges af underviseren i samarbejde med eleverne på en måde, så den matcher formål, mål, forventninger, fag, niveau, muligheder, klassens sammensætning og de enkelte elever, tid m.v.

Lærerens rolle er primært at facilitere og koordinere. Det uddybes på siden om KIE-modellen, som dette materiale tager udgangspunkt i. Jf. KIE-modellen i menuen.

Materialet ligger op til en meget differentieret undervisning, samt innovativ tænkning og proces ved at

  • arbejde problemorienteret med cases og problemstillinger
  • skulle brainstorme på løsninger
  • blive provokeret til at finde nye løsninger og nye måder at løse en opgave på

Herunder finder du en kort beskrivelse af hjemmesidens undervisningsindhold under menupunktet ”Film” og en kort guide til, hvordan du kan anvende stoffet.

Film 

Under dette menupunkt finder du fire film. For hver film er der en knap med Læs artikler og en knap med Opgaver. Læs her, hvad der ”gemmer” sig under knapperne.

Film 1 

LAB10 –  Handler om entreprenørskab og science i skolen

Længde: 8.12 min.

En inspirationsfilm om at få en god ide og udvikle sit eget produkt fra A-Z.

En gruppe unge fra 10. klasse i Glamsbjerg på Fyn, arbejder med medier og robotteknologi i skolen. De skal til slut præsentere deres projekt for børn og unge på andre skoler og undervise dem i at lave projekter.

Artikel – Til filmen hører en artikel, som beskriver deres arbejdsproces og det at arbejde entreprenant i skolen. Artiklen kan bruges som inspiration til selv at udvikle produkter, men også til at forstå, hvad det vil sige at arbejde med entreprenørskab og innovation i undervisningen.

Opgaver – Her kan eleverne blive klogere på begrebet innovation og løse en opgave om innovation, så de lærer at koble teori og praksis, samt anvende den nye viden i praksis. 

Film 2 

Branding Assens – Handler om unge ved 10. klassecentret, Assens10, der sammen med det lokale turistbureau udvikler et digitalt turistprodukt.

Længde: 14:13 min.

Filmen kan anvendes som eksempel på, hvordan unge skaber et produkt i samarbejde med det lokale erhvervsliv og attraktioner i området.

Artikler – I denne artikel kan eleverne læse om hele turistprojektet, fra ide til færdigt produkt. Læs om både arbejdsproces, om selve produktet, den anvendte teknologi og software. Bliv inspireret til at komme i gang med eget projekt.

Opgaver – Handler om at skabe klassens eget turistprodukt. Eleverne bliver guidet gennem forløbet og får inspiration til, hvordan I som klasse/skole kan skabe kontakt til det lokale erhvervsliv. Og hvordan der kan skabes kontakt til skoler i andre lande, som I kan udvikle projekter sammen med. Det betyder, at opgaven kan udvides med en international dimension og give mulighed for at inddrage fremmedsprog, som engelsk og tysk, i både proces og produktudvikling. 

Film 3 

Cremepigerne – Handler om tre Unge Forskeres eventyrlige rejse. Christina, Laura og Anne har på Teknisk Gymnasium i Odense udviklet en solcreme baseret på alger. De har sendt deres projektide ind og skal deltage i talentkonkurrencer.

Længde: 15.49 min.

Filmen er et eksempel på, hvordan man kan bruge sit talent til at finde på ting og komme rundt i verden med sin gode ide. Og samtidig en film om de folk, skoler, erhverv og organisationer, der støtter de unge talenter. Brug filmen som optakt til en generel snak om talentudvikling og som oplæg til ide- og produktudvikling.

Artikler – er en mere detaljeret beskrivelse af talentudvikling og talentpleje og de, der helt konkret arbejder for at støtte unge talenter. Talent er mange ting og man kan have talent for flere ting. Læs og bliv motiveret til at turde kaste jer ud i de vilde, sjove, tossede og seje ideer.

Opgaver – handler om filmen. Eleverne kan øve sig i notatteknik, i at filmanmelde og i at formidle en anmeldelse. Opgave nr. 2 handler om at lære at designe en kampagne. Her er det for beskyttelse af huden, eller at skulle ”opfinde” og fremstille en creme. Eleverne bliver guidet gennem begge forløb. Det vil være oplagt at få de to opgaver til at hænge sammen, afhængigt af den tid, der er til rådighed for projektet. 

Film 4

Store Vide Verden er en film om Michelle og Axi, som begge har taget springet. De bor, studerer og arbejder i millionbyen Beijing i Kina og fortæller her om deres liv og hverdag, langt væk fra Danmark.

Længde: 7.29 min.

I filmen hører vi lidt om, hvad internationalisering er og hvorfor det kan være en god ide at rejse ud i den store vide verden. Brug filmen som oplæg til at arbejde med den internationale dimension i undervisningen. Det kan fx være i forbindelse med projektopgaver eller uddannelsesorientering.

Artikler – er en både fortællende og informativ tekst om internationalisering, som i sammenhæng med film 4 kan anvendes til at forstå begrebet internationalisering og til samtale om, hvad internationalisering betyder for vores verden og liv.

Opgaver – Her er fire forskellige opgaver, som alle handler om internationalisering. Den første gå i dybden med artiklen og lægger op til debat i klassen. De efterfølgende tre opgaver handler om at skrive et essay om mødet med en anden kultur eller med et andet land. Om at lave sin egen blog og om at inddrage den internationale dimension i undervisningen, ved at skulle samarbejde med en eller flere klasser i udlandet.

Det er ikke sikkert, at der er tid til at gennemføre alle opgaver og aktiviteter. Til gengæld er der er rig mulighed for at komme rundt om internationalisering på flere spændende måder og give eleverne mod på selv at rejse ud i verden i forbindelse med studie og arbejde.

.

Hit Counter provided by
orange county divorce attorney