Topmenu

KIE-modellen

KIE-modellen
– et pædagogisk, didaktisk redskab til innovativ læring

Når I skal arbejde med entreprenørskab og innovation i undervisningen, findes der forskellige modeller og metoder, der kan hjælpe jer i gang og støtte jer undervejs i processen fra ide til færdigt produkt.

Her på siden præsenteres KIE-modellen, fordi den er et rigtig godt redskab til lige netop den arbejdsform og til de projekter, som dette materiale, skabverden.dk, indeholder.

Det er underviserens opgave at præsentere eleverne og de øvrige samarbejdspartnere for modellen og forklare den som arbejdsredskab til at arbejde entreprenant.

KIE– modellen

Se først denne korte introduktionsvideo, lavet af Iværksætterhuset og bliv lidt klogere på modellen. Klik på linket herunder.

http://www.youtube.com/watch?v=tYFTUP3YLmw

KIE-modellen er et pædagogisk didaktisk værktøj, der tager udgangspunkt i forskellige læringsrum betegnet som:

Det Kreative, det Innovative og det entreprenante læringsrum

Det kreative læringsrum 

Underviserens rolle i denne del af processen er som facilitator at tage ansvaret for de ydre rammer og sikre, at undervisningsmiljøet matcher de forventninger, der er til dette læringsrum.

Formålet med det kreative læringsrum er, at der i det rum skal skabes en masse ideer fra mange forskellige perspektiver. Her gives frit spil for idemylder. Det kan man gøre på mange måder, men det vigtige er

  • at eleven går til opgaven med et åbent sind
  • at der er en kultur, hvor det er tilladt at eksperimentere, fejle og prøve igen og hvor det er meningen at man bruger sin fantasi og kreativitet.
  • De kreative faser er præget af divergent tænkning.

Det innovative læringsrum

I dette rum virker underviseren også facilliterende i processen. Det gøres ved at formidle konkrete redskaber, værktøjer og metoder til at komme de gode ideer nærmere og få dem klarlagt og indsnævret, så eleven kan komme videre i processen.

Formålet med det innovative læringsrum er at afprøve og undersøge de ideer, der er kommet til. Ideerne vendes og drejes og vurderes efter, om de er værdiskabende for andre og andet. De innovative faser er præget af konvergent tænkning.

Det entreprenante læringsrum

Underviseren skal her igen facilitere processen og hjælpe eleven videre i processen ved at opfordre til og fastholde krav om handling og motivere eleven til at være den aktive og den, der producerer.

Eleven skal være i dette læringsrum være den aktive og handlende og føre ideerne ud i livet i konkret form, som et konkret produkt eller et konkret design (ide). Målet er i denne fase, at få ydelse, produkt, koncept testet og afprøvet, gjort brugbare, præsenteret og taget i brug. I det entreprenante læringsrum er det foretagsomhed, organisering, kontaktskabelse og præsentationer, der er i fokus.

KIE-modellen som grafisk model

KIE

Fra Pionermagasinet 02. pub.uvm.dk

Litteratur

KIE-modellen – innovativ undervisning i folkeskolen af Ebbe Kromann- Andersen og Irmelin Funch Jensen

KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til innovativ læring. Den er enkel, og den kan bruges på alle niveauer i undervisningssystemet og i det hele taget alle vegne, hvor innovative processer skal styrkes. Ebbe og Irmelin har udviklet og praktiseret modellen gennem en årrække, både i konkret undervisning og gennem kurser i mange sammenhænge. Modellen er bygget op om tre læringsrum: det kreative, det innovative og det entreprenante, med hver sine klare regler og formål. Ved at opdele processen i tre adskilte rum får man styr på rammerne for den innovative læring i klassen eller organisationen. Citat fra forlaget Saxo.com

.

Hit Counter provided by
orange county divorce attorney